lkaminski@zamnet.pl   +48 793 42 52 32

Blog Archives

IUSMED

IUSMED

IUSMED powstał jako wspólna platforma usług prawno-organizacyjnych świadczonych przez prawników i księgowych, których doświadczenia z dotychczasowej współpracy z podmiotami medycznymi oraz innej aktywności na rynku ochrony zdrowia i usług medycznych pozwoliły na stworzenie podmiotu oferującego kompleksowe usługi prawno-finansowe w każdym aspekcie działalności medycznej.

DlaRadcow.pl: Portal ofert dedykowanych

DlaRadcow.pl: Portal ofert dedykowanych

Projekt stanowi odpowiedź zarówno na potrzeby członków samorządu radcowskiego, dla których status zawodowy może stanowić dodatkowy atut na drodze do uzyskania korzystnych ofert handlowo-usługowych, jak i też instytucji poszukujących możliwości prezentowania swojej oferty tej grupie odbiorców.

Serwis funkcjonuje pod adresem www.dlaradcow.pl. Dla członków naszego samorządu utworzona jest możliwość zapisania się do dedykowanego newsletter’a z ofertami.

W sekcji Portalu pn. „Materiały do pobrania” za pośrednictwem formularza radcowie prawni mogą zgłosić chęć otrzymania unikalnego wydawnictwa cyfrowego – „Biurowego pakietu startowego dla radców prawnych”.

Biblioteka Prawa Samorządowego 2.0

Biblioteka Prawa Samorządowego 2.0

W odpowiedzi na postulaty zgłoszone przez Dziekanów OIRP i innych użytkowników Biblioteki Prawa Samorządowego, w dniu 8 sierpnia br. została uruchomiona nowa wersja serwisu. Wyposażona m. in. w nową sekcję „Podstawowe akty prawne”, zawierającą zbiór podstawowych publikacji prawa samorządowego w formie tekstów jednolitych / ujednoliconych, dostępna jest bezpośrednio z poziomu strony głównej KRRP (www.kirp.pl/biblioteka-prawa-samorzadowego).

W ten sposób zainteresowani jeszcze prościej i szybciej odnajdą zawsze aktualny zbiór podstawowych aktów prawnych, dodatkowo usystematyzowany tematycznie. Ponadto w serwisie publikowane są również: obowiązujące oraz archiwalne uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezydium KRRP, Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, stanowiska i opinie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

Portal umożliwia przeglądanie danego dokumentu online bez potrzeby pobierania i otwierania w programie zewnętrznym.

Jednym z największych atutów projektu jest nowa, jeszcze dokładniejsza wyszukiwarka, umożliwiająca szukanie publikacji według: numeru dokumentu, jego tytułu / opisu, słów kluczowych – z dodatkową opcją wyboru szukania tylko w zbiorze podstawowych aktach prawnych.

Portal Orzeczeń Dyscyplinarnych samorządu radców prawnych

Portal Orzeczeń Dyscyplinarnych samorządu radców prawnych

W świetle przepisów o dostępie do informacji publicznej podjęto inicjatywę realizacji projektu wykonania oraz wdrożenia serwisu www.orzeczenia.net – zbioru orzecznictwa dyscyplinarnego samorządu radców prawnych: Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych.

Poszukujący informacji w tymże zakresie znajdą tam bieżące oraz archiwalne zanonimizowane orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, opcjonalnie publikowane mogą być również – w formie odrębnej dla każdej z izb – orzeczenia Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych.

Rozbudowana wyszukiwarka umożliwia szukanie orzeczeń po numerze sygnatury, dacie, sentencji oraz po słowach kluczowych przypisanych do dokumentu – zarówno w obrębie orzecznictwa dyscyplinarnego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego jak i Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych.

Kancelarie.NET – System stron internetowych dla radców prawnych

Kancelarie.NET – System stron internetowych dla radców prawnych

Zdając sobie sprawę z faktu, jak wiele kosztów pochłania uruchomienie oraz wypromowanie instytucji kancelarii radcy prawnego, w tym: wykonanie projektu strony internetowej, dzierżawa miejsca na serwerze (hosting) oraz domeny, OIRP w Lublinie oferuje formę wsparcia dla radców prawnych, w ramach której każdy radca prawny wykonujący zawód i/lub prowadzący własną kancelarię może otrzymać profesjonalne narzędzie promocji i identyfikacji w Internecie – B E Z P Ł A T N I E !

Ponadto, każda indywidualna strona WWW utworzona w systemie „Kancelarie.NET” wyposażona będzie w mechanizm pozycjonowania w wyszukiwarkach np. Google.

Cechą szczególnie wyróżniającą projekt „Kancelarie.NET” jest dodatkowe uwierzytelnienie informacji znajdujących się na stronie internetowej radcy prawnego za pośrednictwem OIRP w Lublinie jako organu inicjującego i nadzorującego projekt, dla zapewnienia wysokiego poziomu zaufania internautów odwiedzających stronę radcy, a zarazem jego potencjalnych klientów.

Dzięki tak otrzymanemu wsparciu radca prawny będzie mógł posługiwać się indywidualną stroną internetową, czytelnym adresem www, profesjonalnym adresem e-mail na wszystkich materiałach promocyjno-identyfikacyjnych swojej działalności / kancelarii.

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

W serwisie Ośrodka, stanowiącego istotne zaplecze eksperckie samorządu radcowskiego, publikowane są m. in. opinie projektów aktów prawnych przesyłanych w ramach konsultacji do KRRP, projekty aktów prawnych w ramach tzw. prainicjatywy ustawodawczej, informacje nt. prac legislacyjnych dotyczących wykonywania zawodu radcy prawnego, analizy stanu prawa samorządowego, badania i sondaże związane m.in. ze stanem pomocy prawnej w Polsce, interpretacje przepisów związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego.

Oprócz bieżących aktualności z zakresu prac legislacyjnych, na stronie www.obsil.pl studenci prawa, aplikanci oraz radcowie prawni znajdą w postaci publikacji *.PDF do pobrania wydawnictwa Ośrodka, m. in. „Prace aplikantów radcowskich”, „Zbiór przepisów dotyczących aplikacji radcowskiej”, „Zbiór przepisów samorządu radców prawnych”, „Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania”, „Świadczenie pomocy prawnej w państwach europejskich”.